Åben have 2019

Så åbn­er vi haven. For første gang. Have­fes­ti­val 2019 arran­geres af Havesel­sk­a­bet, og nu tror vi godt vi kan åbne havelå­gen på klem, og vise det frem vi har nået indtil nu.

Havefestival

Selvom der naturligvis, er lang tid til den 24. og 25. august næste år, så er der også meget, der skal nås. Havens køkken­have og dri­vhus skal f.eks. op at stå, og forhaven er lige nu kun på teg­ne­bræt­tet. Men jeg klør på.

Der er også meget, der er allerede er klart. Over­rask­ende hur­tigt er havens bede vok­set til. Hvor­dan det er sket og hvor­for haven ser ud som den gør, vil jeg glæde mig til at fortælle mere om.

Måske vi tager en week­end i starten af som­meren også. Det skal nok blive annon­ceret tydeligt hvis det sker. Inden da kom­mer der også et spæn­dende nyt tilt­ag på Have­bloggen. Det må I vente lidt på at høre mere om. 🙂 Der skal først plan­lægges.

 

Please fol­low and like us:
error