Blomster og retro campingvogn

  1. Det er datoen for den ret retro camp­ingvogn vi hent­ede i week­enden. Har det noget med haver at gøre? På en måde. For pla­nen er at sne­gle­huset med vet­er­ansta­tus skal følge os på havere­js­er i Europa, og andre små­ture her­hjemme. F.eks. til bon­saitræf, og når vi skal til kun­studstill­inger med Lis­beths malerier. Herun­der blom­ster­ma­lerier, for at fastholde temaet.
    L1014468
    Camp­ingvog­nen er fuld­stændigt orig­i­nal i alt dens indret­ning og er ikke ændret siden 77. Den får dog lidt nyt betræk og gar­diner, men ellers er det meget lidt der skal gøres. Den er usæd­van­ligt vel­holdt, og gæster på Lis­beths kun­st­skoles kurs­er kan leje vog­nen til over­nat­ning når vi har åbent for det, og for haven. En dejlig nyan­skaf­felse, vi fak­tisk har drømt om i lang tid. Den håber vi vil følge os længe, på havebesøg og rejs­er.
Please fol­low and like us: