Gartnerens Have-TV

Oktober

Video­er med ikonet 

kan ses med et abon­nement.

Se med i Gart­nerens Have-TV for kun 59,- kr. pr. måned. Husk, du får en gratis prøvemåned. Du skal bruge kred­itko­rtet til tilmeldin­gen, men der trækkes ikke penge før efter en måned, og du kan fortryde inden.

Det er æblesæ­son. Men hvad er et godt æble til “Mor­mors Æblek­age?” Og hvor­dan beskæres æbletræet, så det giv­er gode æbler? Det får du svar på i denne video, lige­som jeg ser på nem frøspred­ning af fin­ger­bøl, Dig­i­tal­is, og Mare­halm i krukker. 
13:07

Det han­dler om tuli­pan­løg, der skal være klar til krukker i foråret. Om blade, der gør gavn i haven og et Mag­no­li­a­træ, der skal plantes. 
10:30 

Det er sjovt selv at ind­sam­le frø fra havens som­merblom­ster, så du har gratis frø til næste sæson. Jeg fortæller om forskellen på frø, hvornår og hvor­dan de ind­sam­les, og ikke mindst, om hvor­dan de opbe­vares indtil foråret. 18:14

September

GRATIS

Sep­tem­ber / okto­ber er det bed­ste tid­spunkt at fly­tte og dele staud­er. I dette afs­nit fly­ttes og deles Storkenæb, Gera­ni­um.  Se hvor­dan du gør. En Rhodo­den­dron skal også have en ny plac­er­ing i haven. 16:54

GRATIS

Beskæring af træer er bedst om som­meren. I vidoen vis­er jeg hvor­dan du bedst beskær­er et træ, der fylder for meget og fortæller om hvor­for det er bedre om som­meren end om vin­teren. Træet, der beskæres er et Kine­sertræ, Koel­reuteria pan­ic­u­la­ta5:41

GRATIS

En lille stemn­ingsre­portage fra bon­sai-udstill­ing i De japanske Haver i Bro­by på Fyn. 3:32