Glad i lågen

Jeg har noget med låger i haver. Gam­le slidte låger, og enkelte nye låger. Men helst de gam­le. Ikke store smede­jernslåger, men gerne små med fin­urlige møn­stre, eller lette i udtrykket. Gam­le malede trælåger, og vejr­bidte frønnede er også gode; fak­tisk de bed­ste. Låger, uanset om de er små eller så store man ikke kan se hen­over dem, anty­der at der er noget omme bag ved, et nyt rum med et eller andet jeg bliv­er nys­ger­rig efter at se hvad er. Lige­som hække og rækværk skjuler noget helt eller delvist, og gør det inter­es­sant at se hvad der gem­mer sig på den anden side.

En af de nye låger lavet af gammel staldlåge. Nymalede med oliemaling.
En af de nye låger lavet af gam­mel staldlåge. Nymalede med oliema­l­ing.

Det er det de engelske haver kan. Lågen er sym­bo­l­et på at man for­lad­er et sted og begiv­er sig ind i et andet rum , et andet univers. Og alderen på lågen er afgørende. Nye fine låger er ikke det samme. Lige­som en ny bygge­markeds låge præ­fab­rik­eret, heller ikke er helt det samme. Så hellere tøm­re en sam­men af gam­melt træ, som giv­er liv og sjæl. Det lidt slidte anty­der alder, og dermed en his­to­rie. Det samme gør sig iøvrigt gældende i den japanske have. Her er låger og porte en direk­te besked om at man for­lad­er et rum for at begive sig ind i en anden ver­den. Enkelte haver benyt­ter sig af lågen, hvor den er af bam­bus så man kan se lige igen­nem den, uden spær­rende hække eller rækværk ved siden af. Sim­pelthen som sym­bol­vær­di, og en fortælling om at der er noget andet på den anden side, en anden ver­den, og det for­bered­er lågen en på. Poet­isk og sym­bol­sk.

I vores have er der der­for (naturligvis) flere låger. I den engelske havedel har jeg lige færdig­gjort to lyseg­rønne malede låger. Lavet af gen­brugte staldlåger her fra går­den. Så selvom de lige nu er meget nymalede at se på, har de alligev­el alderen med sig, både his­torisk og visuelt. Man kan se det er gam­melt træ der er brugt, og med lidt tid får de såmænd også det slidte med. To gange antiråd-behan­dling og tre gange god oliema­l­ing, samt sort metal­ma­l­ing har de fået. Så skulle de gerne kunne holde til at få tidens tand nogle år. Lågerne adskiller rummene i haven, og der er forskel på de rum man går ind i. Det gør også det enkelte haverum afgrænset og mere intimt at være i. Så låger, dem kan vi ikke få nok af (næsten).

 
 
Please fol­low and like us: