Hullet blev til en sø

Er der noget, der er liv­givende i en have, så er det vand. På den ene eller den anden måde. Nu har vi færdig­gjort selve søen i den del af haven, som har ligget brak siden vi fly­t­tede ind for hal­van­det år siden.

DSC06927

I som­mers gravede jeg selve hul­let. Ved hånd­kraft, og lidt ad gan­gen, for ikke at ødelægge ryggen på en gang. Nu er det fyldt med vand, og en mur er bygget til en vand­fontæne (foran­ket 90 cm ned i jor­den som det skal, for ikke at blive påvir­ket af frost). En mere fyldest­gørende beskriv­else om anlæggelse af en sø eller havedam vil jeg nok skrive ved en senere lej­lighed.

Inspir­eret af den gule have fra Haven i Hune, er området omkring søen holdt i gule, brændte gule og hvide blom­ster. Det giv­er en særlig ro at holde farve­ton­erne begrænsede. Sam­tidigt vil de lyse blom­ster spe­jle sig fint i van­det.

DSC06915

Beplant­nin­gen er stort set alt sam­men fun­det og fly­t­tet fra andre sted­er i haven. Vand­planterne og enkelte have­planter, er tilkøbt. I dammen er der koikarp­er, som man kan sid­de og falde i staver over, lige­som vand­fig­urens vand­stråle kan få mig til at falde i søvn i liggestolen. Næste sæson vil det hele gro tæt­tere og hur­tigt fylde de tomme huller ud. Træde­breg­n­er er sat i bun­den sam­men med lærke­spore, så stenkan­ten bliv­er tilvok­set og får et tæt frodigt udtryk uden bar jord.

Søen er ren med­i­ta­tion og her find­er jeg den ro som der ikke altid er nok af i hverda­gen.

Please fol­low and like us: