Hvad f.…. er det nu den hedder?

L1017110

Ja, hvad f.…. er det nu den hed­der? Kan du ikke huske alle plante­navnene på dine staud­er, ros­er og som­merblom­ster?, — så fort­vivl ej. Det kan jeg heller ikke. På trods af en gart­nerud­dan­nelse (i varme væk­sthuse) i mine unge dage (og det er længe siden), så er det ikke det jeg går mest op i. Jeg var rigtigt god til det den­gang, men det er gået lidt tabt. Har heller ikke arbe­jdet som gart­ner siden den­gang for over 25 år siden, så jeg er vel und­skyldt.

Måske skyldes det man­glende inter­esse, for det er mere selve planten og kom­po­si­tio­nen i haven der fylder i min hjerne. Hvad de hed­der, må de lidt selv om til hverdag. En peri­ode med stress, udfor­dr­er også den del, der han­dler om hukom­melse.

Jeg vendte det kort med en anden have­blog­ger i som­mers, som heller ikke syntes hun var stærk i plante­navne. Og vi var vist begge let­tede over, at vi i det mind­ste ikke er alene om ikke at kunne lire smarte plante­navne af på stribe.

Så, kære læs­er, når du ser et plante­navn beskrevet på bloggen, så er det måske for­di jeg kan huske det. Det kan også ret godt være jeg lige har googlet det, for­di det ikke lå for­rest i hukom­melses­cen­tret. Der er det aber dabei ved det slum­rende plante-navne-kend­skab, at det er ret smart at kunne. Det hjælper med at slå dyrkn­ings­forhold op, som både er afgørende for suc­ces med havens væk­ster, og så ved man hvad man skal lede efter når der søges efter bestemte planter.

DSC04852

Så nu øver jeg mig lidt igen, og forsøger at opnå en svag hukom­melse af nogle af de mange planter. Ikke sort­snavne etc. Det må andre havenørder løbe foran og brillere med. Men bare til hus­be­hov og for at gøre det nem­mere når nogen spørg­er. Så man ikke lign­er de får der går lige her uden for heg­net alt for meget, når nogen vil vide hvad den der blomst nu hed­der.

Måske det bliv­er lidt bedre. Måske ikke.

L1016163
Øhhh, … mæææh­hh?

 

Please fol­low and like us: