Jeg får knopper

Havens buske og træer er fyldt med friske knop­per. Foråret er her, og det sæt­ter gang i have­folket.

Lige nu kan stort set alt gøres og var­men har sat både gang i lysten og mulighed­erne. Det stærkt forsinkede og ret irriterende kolde vejr indtil nu, har sparet virkelysten samt væsten sam­men, så alt bliv­er på en gang.

DSC02536
Mag­no­lia knop­per.

De sid­ste eta­per af den grundlæggende anlæggelse af vores have (p.t., for der kan altid opstå nye behov), er under opse­jling. Sid­ste år etablerede jeg en sø, og nu skal der tag over sid­de­plad­sen ned til søen. Det er i øst­si­den. Vest på (der er ikke så langt), anlægges en lille laven­del­have. Første spades­tik er taget i kam­p­en mod de ufriv­il­ligt spredte bræn­denælder. Foråret og som­merens opgave bliv­er helt klart en restrik­tiv og deter­mineret ned­kæmp­n­ing af knækkede rød­der, der vil få dem til at genop­stå hvis ikke man er stand­haftig. Ikke stillestående som en tin­sol­dat, men med manuelt arbe­jde og knofedt, så lykkedes det.

DSC02539
Par­adis­æble bon­sai med knop­per og nye blade i udspring.

I bon­sai-haven skal der bygges nye bor­de til udvidelse og bedre oplevelse. Nye sti­er og lette hegn skal nok gøre det godt. Det er ihvert­fald etableret mange gange og i forskel­lige udgaver i tankerne. Nu skal det så “bare” udføres.

DSC02548
Lis­beth og kaffe. En af de vigtige stun­der i en have. Nydelse og afs­lap­n­ing.

Nå, ja. Der skal også laves et lille hegn og havelåge ind til haven. Det bliv­er alt sam­men godt. Dahli­aerne er sat i pot­ter til forvækst, og der er som­merblom­ster sået i pot­ter. Indtil nu i gen­brugsplas­tikpot­ter og bakker, som genan­ven­des så længe de kan af miljøhen­syn. Det er gen­brugspot­ter fra ind­købte planter som bliv­er gemt til for­målet. Der er frem­drift i haven og senere skal den også nydes. Nåh ja!, så er der også et dri­vhus af ubestemt fab­rikat, som skal forsøges sam­let uden vejle­dende instruk­tions­bog. Vi får se om det lykkedes. 🙂

Please fol­low and like us: