Kinesertræet med al sin pynt

For omkring fem år siden købte jeg et lille træ af en haveen­tu­si­ast i det midt­fynske.

DSC05958

Han havde selv sået det fra egne før. Et Kine­sertræ. Koel­reuteria pan­ic­u­la­ta på kor­rekt latin­sk plante­sprog. Men alt­så kendt, eller ret­tere ukendt, som Kine­sertræ. For det er ikke så kendt det lille træ, og der­for støder man ikke på det i ret mange danske haver.

DSC05954

Træet får meget smukke løv­farv­er, og dan­ner med tiden en fin kro­ne. Det skulle også få fine frøkap­sler i efteråret, og det afven­ter jeg i stor spænd­ing. Det er nem­lig første gang det blom­str­er for alvor. Det kan blive op til 8 meter højt og 5 meter bredt, hvis det ikke beskæres. Blom­sterne ses i juli/august måned. Træet er nøj­somt men trives bedst i fuld sol.

DSC05964
Det gode ved kine­sertræet er det fine delte løv, som lad­er solen flim­re lidt igen­nem bladene, så der kan vokse andet under det, som gerne vil have let skygge midt på dagen men stadig meget lys.

Please fol­low and like us: