Magnolia ugen

DSC02924-001Man kunne godt opkalde uge 17 “Mag­no­lia-ugen”.

Mag­no­li­aerne i vores have er sprunget ud og beriger os med fan­tastiske for­mer og farv­er. De er på højdepunk­tet lige nu, omend i lidt forskel­lige stadier. De læder­agtigt tykke kro­n­blade på blom­sterne er fan­tastiske at iagt­tage. De fleste træer er ret unge, og nogle fly­t­tede med fra vores tidligere ejen­dom for to et halvt år siden. Nogle er på vej til afblom­string mens andre lige er beg­y­n­dt, og det for­længer glæ­den når blom­strin­gen over­lap­per og afløs­er hinan­den.

DSC02893
Mag­no­lia ‘Genie‘.

Med tiden vil de p.t. fem forskel­lige Mag­no­lia forhåbentligt vokse sig pænt meget større, og blive en væsentlig del af forårs­blom­strin­gen i haven. Specielt den mørke Mag­no­lia Genie med sine dybt mørk­erøde farve er en oplevelse.

DSC02820

Alt er på vej lige nu med stor fart. Staud­erne spir­er i Lis­beths have, og bon­saiene er godt igang i min afdel­ing. I bon­sai-haven anlægges lige nu nye sti­er, og opsættes bor­de så der er bedre plads til træerne. Et lidt tungt og omstæn­deligt arbe­jde, som i sid­ste ende bliv­er helt fint. Det skal være rodet før det bliv­er godt.

DSC02901
Japan­sk Ahorn, Acer palma­tum ‘Desho­jo‘ i bon­sai haven, er deko­ra­tiv i sit udspring med dybt røde blade.

Det bliv­er et godt haveår. Det er helt sikkert. Og forhåbentligt når vi i mål med det plan­lagte i år.

 

Please fol­low and like us: