Roser, sø og sommer

Det er uden tvivl den bed­ste som­mer vi har haft i mange forår 🙂

Roserne er tidligt ude, og det meste gror lystigt. Især efter en god (og meget kraftig) gang regn med ind­bygget tor­den. Søen vi anlagde sid­ste år beg­y­n­der at at trække dyr til sig. Frøer og skrub­tudser har yngel i van­det, lige­som et par sala­man­dre er fly­t­tet ind. Led­saget af insek­ter og småfu­gle plus en kat, der elsker at drikke vand med Koi-karperne som tilskuere på behørig dybde.

Da vi fly­t­tede til grun­den for to og et halvt år siden, fly­t­tede vi et af yndlingstræerne med. Judas­træet med sine smukke hjerte­formede blade har endeligt fået godt fat, og de nye blade, der altid kom­mer som de sid­ste af alle træerne, skin­ner smukt i aftenl­y­set.

Please fol­low and like us: