Så sagde de det igen

Så kom Erling og Bir­gitte på deres (næsten) årlige have­vis­it, når de er på som­mer­ferie på Fyn. Hyggeligt som altid, og vi mænd snakker primært bon­sai og om hvor­dan rigets til­stand er i forenin­gen.

Erling Klysner
Erling Klysner

Præ­cist som de andre år, og vi siger for­mentlig det samme som sidst. Men det er trygt og godt. Bon­saienes udvikling diskut­teres, gode råd udvek­sles, og Erling (som iøvrigt er for­mand for Dan­sk Bon­sai Sel­skab) og jeg er vist enige om at bon­sai er godt for sin­det. Jeg glæder mig til næste år. Så gen­t­ager vi nok os selv, men det er lige­meget, for det er rart at dele sin inter­esse med ligesind­ede.
Please fol­low and like us: