Sjove vandplanter

DSC05241-001En af mine gode ven­ner har anskaf­fet nogle sjove vand­planter. Og han har købt til mig også. Det er en tro­pisk åkande og en lotus.

Den tro­piske åkande skal overv­in­tres inde, og skal have nogle varmere forhold end de nor­male åkan­der. Så den er anbragt hvor den får mest muligt lys og på lidt lavere vand i havedammen.

DSC05237
Planterne er pakket ud.

Lotus er end­nu mere varmekrævende. Den skal have omkring 25 grad­er for at trives og blom­stre. Så den ender nok i en vand­krukke i det kom­mende orangeri/havehus.

Jeg kender ikke farverne på de kom­mende blom­ster. Det er bare at vente og se.

De er plantet i nærings­fat­tig åkan­del­er. Efter plant­nin­gen van­des leret til, inden pot­terne sænkes i van­det. Hvis det er tørt når pot­terne sættes i van­det, vil det tørre ler­støv m.m. svine van­det til. Jeg har lukket hullerne i pot­terne med per­lesten så det ikke drysser ud gen­nem bun­den. Ligeså­dan har jeg lagt et tyn­dt lag småsten på over­fladen for at holde på leret og planterne.

DSC05239
Lotus plante med sunde rød­der.

Plas­ticpot­terne er ikke de sæd­van­lige per­for­erede net­pot­ter, for åkan­den og lotus trives bedre i lukkede pot­ter. Det bliv­er spæn­dende og se hvad der kom­mer ud af det med tiden.

Please fol­low and like us: