Solhatten

Sol­hat­ten, alt­så planten, står lige nu meget fint sam­men med de øvrige staud­er. Det er nu 2 år siden staudebe­det blev startet og vejret i år har sat skub i væk­sten. Det er gået utroligt stærkt med væk­sten, og med udvidelsen at bedet i år er der ved at være fyldt op i det afsat­te område.

I efteråret anlægges grussti på en del af arealet omkring midter­ak­sen, som vil markere bedene bedre end græs­set gør det nu.

Please fol­low and like us:
error

Kommentarer

Scroll til toppen
%d bloggers like this: