Tudsen tak

Søen i haven har taget form hen­over som­meren. Og med søen føl­ger en rigtigt god ven. Skrub­tudsen.

DSC06690

Den fly­t­tede ret hur­tigt ind, og er en gave for en have. Vi har rel­a­tiv let sandet jord i den nord­fynske idyl, og en del sted­er er der små huller i jor­den. I starten var vi nervøse for om det var moseg­rise, men med tør sandet jord burde det ikke være til­fældet. Det viste sig at være skrub­tudser, som graver sig ned, og de find­er gerne plads i lidt skygge og hvor der er lidt fugt. Bl.a. ved den japanske vand­post (Tsukubai).

DSC04974
Japan­sk vand­post, Tsukubai. I det fugtige miljø omkring anlægget, er der mulighed for at tudserne trives.

Vi har været forskånet for at se ret mange dræber­sne­gle i år. Måske det er tudsens fort­jen­este. Den æder nem­lig gerne æggene. Søen er der­for en god opgrader­ing i sne­gle­bekæm­pelse, da det våde miljø tiltrækker tudser. Den første ser allerede ud til at stor­trives i sine nye omgivelser. Med andre ord; tudsen tak 🙂

 

Please fol­low and like us: