Vand i sigte

Mørke sky­er trækker lang­somt op over vores lands­by, Freltofte. Men det er efter­hån­den svært at tro på der også kom­mer noget ud af det, for det reg­n­er som regel, hvis det endelig reg­n­er, i området ude­nom. Reg­nen stop­per altid en lille km fra vores matrikel, og det er da til at blive småfrus­tr­eret over at se våde veje og haver så kort her­fra, mens hav­erne her snarere er til aus­tral­sk ørken, end end frodig engel­sk have og en grøn japan­sk have.

L1014340
Den gule Dahlia har fan­tastiske og meget store blom­ster.

Men så har det da holdt tørt til at bygge ny ter­rasse i den japanske have, som der kom­mer billed­er af en af de næste dage, og trævær­ket er fint tørt til at blive malet — rigeligt tørt. Men jeg vil alligev­el google efter en reg­n­dans, som kan sikre at de mørke sky­er der siv­er over himlen, også  vil kaste vand af sig i det fynske, så det også hold­er hvad mete­o­rologerne har lovet.
L1014336
Lis­beth fjern­er visnede blom­ster­hoved­er, så blom­strin­gen kan fort­sætte, frem for frøsæt­ning.

Dead­head­ing, plukn­ing af afblom­strede blom­ster­hoved­er, er vigtig beskæftigelse i den blom­ster­rige del af haven, så fort­sat blom­string sikres frem for frøsæt­ning. Senere vil vi lade blom­sterne sætte frø, som høstes til næste års som­merblom­ster. Men også ros­er og en del andre blom­strende planter vil have gavn af at få fjer­net visne blom­ster­hoved­er.
Please fol­low and like us: