Vand!

Vand i haven til­fø­jer en ekstra dimen­sion. Der­for kunne det også være rart om DMI´s prog­nose om regn fra oven vil holde stik i dag. Her er knasende tørt i Freltofte på Midt­fyn. Med stærk mis­un­delse så jeg reg­nen dryppe i Køben­havn i går i pausen på VM-fod­bold sendin­gen.

L1013965
Åkan­den har vand nok.

Jeg van­der dagligt, også når det reg­n­er (?!?). Det lyder tos­set, og ser også sådan ud hvis man kunne se det ude­fra. Men bon­saifolk, er nød­saget til også at vande træerne i skåle (bon­sai) selvom der kom­mer en byge. Nogle træer vil få vand nok ved en reg­n­byge men på de som har blade, der dækker hele skålen, vil van­det løbe ud over skålen uden at komme ned i jor­den til rød­derne. Der­for er det nød­vendigt også at vande de bon­sai selvom der kom­mer en byge.
L1013925
En del planter i haven har det stadig fint, for­di vi har efter­van­det mens det har været meget tørt her. Alt i Lis­beths have er omplantet, fly­t­tet og nyplantet i efteråret/eftersommeren sid­ste år og i foråret. Så det er nød­vendigt at vande, så planterne ikke går tabt. Det koster lidt når reg­n­vand­stanken er tømt, men det koster mere, plus ærgrelser, ikke at gøre det.
L1013823
Andet lid­er under var­men og den lange tørkepe­ri­ode. En nysået vild plæne i foråret har næsten ikke spiret som øns­ket, så det skal efter­sås for at få den blom­stereng vi gerne vil have i æble­haven. Krukker van­der vi selvføl­gelig ofte, for de tør­rer også hur­tigt i den her som­mer. Jor­den er knastør og ikke til at grave i, og apro­pos vand, så går jeg netop og ven­ter på at reg­nen skal bløde jor­den op. Så vi kan få gravet ud til det vand­hul vi gerne vil have etableret. Det reg­n­er ikke end­nu, og vi ven­ter .…

 
Please fol­low and like us: