Vibeæg og tulipaner

DSC02585

Over­skriften lover helt klart for meget. Der er nem­lig ikke mange tuli­pan­er på vej i haven. Det ser for andet år i træk ud til at moseg­rise el. en anden ubestemt gnaver­type har ned­skaleret en for­ven­tet suc­ces til mulig skuf­felse. Vi kom­mer helt klart til at dyrke tuli­pan­er i krukker fre­mover.

DSC02577

Men vibeæg er der. Og hum­lebi­en er fornø­jet. Det er vi nu også selvom tuli­pan­erne er dec­imeret i antal. Til gengæld er de fire Koikarp­er, som fly­t­tede ind sid­ste sen­som­mer, vågnet af dvalen og svøm­mer stille rundt led­saget af en nytil­fly­t­tet frø. Det bliv­er godt alt sam­men til sidst 🙂

 

Please fol­low and like us: